top of page

Pliktskudd og storviltprøve

Neste mulighet for gjennomføring av pliktskudd er 

lørdag og søndag 25. og 26. mai

kl. 13-15. 

Hvor ligger Biri Skytebane?

Klikk på ikonet for kartbeskrivelse

Siste nytt fra Skytterkontoret

Innfører krav om kammerflagg ved storvilttrening

 

Det frivillige Skyttervesen

Publisert 2.5.2024

 

TSU har vedtatt at det fra og med 1. mai 2024 ved jeger-

og storvilttreninger er krav om at det må benyttes kammerflagg

om skytteren ikke kan ta ut sluttstykket.

 

Dette ble godkjent av Norges Skytterstyre i deres møte 26. april.

 

Det nye regelverket i Skytterboka lyder som følger: 

"Ved jegertrening og skyteprøven for storviltjegere skal våpen minimum bæres med sluttstykket i bakre posisjon og kammerflagg. Alternativt kan våpenet bæres med sluttstykket tatt ut."

 

Du finner det oppdaterte regelverket i pkt. 8.122 i Skytterboka

Foto: Skytterlinken.no

Våpenforsikring for alle

 

Som flere har oppdaget, har medlemskontigenten økt. DFS sentralt har her lagt til et beløp på 100 kr som går til våpenforsikring. Info om denne ordningen står nederst på fakturaen:

Det frivillige Skyttervesen har fremforhandlet en helt ny og unik forsikring for deg. Forsikringen får du automatisk i medlemskapet for kun 100 kroner i året. Utrolig mye forsikring for pengene!

  • Markedets aller beste våpenforsikring til ekstremt lav pris: kun 100 kroner i året.

  • Inntil 8 våpen er forsikret for alle plutselige og uforutsette skader.

  • 30.000 kroner per våpen, maks 100.000 per skade.

  • Våpnene du eier (inntil 8) er automatisk forsikret. Serienummeret trengs bare ved skade.

  • Egenandel ved skade: kun kr 1.000 per våpen.

  • Forsikringen gjelder hele døgnet i hele verden (inntil 45 dager utenlands).

 

Disse våpentypene dekkes:

Alle langvåpen, rifler og hagler, med optikk og lyddemper, som etter norsk lov er tillatt til jakt, konkurranse eller baneskyting. Håndvåpen og helautomatiske våpen dekkes ikke.

 

Les mer om Våpenforsikring For Alle her: www.skyttervesenetforsikring.no

 

Forsikringsbevis For deg som betaler våpenforsikringen, finner du forsikringsbeviset ditt på min side i Mitt-DFS: mittdfs.no/personalia/forsikringsbevis

 

Ønsker du ikke våpenforsikringen?

Hvis du ikke ønsker våpenforsikring, så endre sum og bare betal medlemskontingenten.

Hvis du ikke betaler, er du ikke forsikret. For å unngå purringer må du i tillegg reservere deg på min side i Mitt-DFS: mittdfs.no/personalia/medlemskap 

Forsikringen gjelder fra 1.1.2023 eller senere innmelding, forutsatt at kontingent og forsikringspremie er betalt innen betalingsfristen.

 

Ved utmelding, eller ved å ikke betale kommende kontingenter og forsikringspremier, opphører samtidig våpenforsikringen fra tidspunktet utmeldingen fant sted eller fra 31.12 det året du sist betalte både kontingent og våpenforsikring.

Image_030-300x265.jpg

         REKRUTTSKYTING

 

- På skytterbanen!

 

Er du under 16 år, og vil lære å skyte?

Da kan du bare møte opp på Biri Skytterbane. Der vil det være mulighet for å skyte 100m-bane med salongrifle, under kyndig ledelse av ungdomsutvalget! 

Vi har alt utstyr som trengs, så du behøver ikke ha med deg noe hvis du ikke ønsker. Vi skyter på 100m banen, på elektroniske skiver.

 

Ungdomsutvalget håper så mange som mulig har lyst til å delta, men det er selvfølgelig helt i orden om du bare vil komme for å se hva det går ut på!

 

Det er ikke noe krav om at man er medlem i skytterlaget for å delta på rekruttskyting, men vi håper jo så klart at de som fatter interesse vil melde seg inn!

Ingen nedre aldersgrense, men skytteren må være moden nok til å forholde seg til instruktør, og være stor nok til å kunne håndtere et våpen liggende. Dette av sikkerhetsmessige hensyn.

20kr pr oppmøte

Skyting foregår torsdager kl. 1800

Nytt våpenregelverk fra 1. juni 2021 >>

Den nye våpenloven ble vedtatt i 2018. Stortinget vedtok i mars 2021 noen endringer i våpenloven, og ny våpenlov trer nå i kraft 1. juni sammen med ny våpenforskrift.  

De nye reglene gjelder i stor grad dem som eier- og oppbevarer våpen i forbindelse med jakt, da det er endringer både hva gjelder erverv, oppbevaring og utlån.

Vi anbefaler at man setter seg inn i de nye bestemmelsene. Spørsmål kan rettes til skytterlaget!

Treff riktig >>

Hvor skal jeg sikte? Her kan du øve siktepunkt på fire forskjellige typer storvilt- Villsvin, rådyr, elg og bjørn.

 

Klikk/skyt- og du får umiddelbar tilbakemelding på treffet

 

Nyttig program, utarbeidet av

Det Svenske Jegerforbundet

 

Støtt Biri Skytterlag ved å gi din grasrotandel!

 

Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte den klubben eller foreningen du mener fortjener det mest!

 

Grasrotandelen går ikke ut over din innsats eller eventuell premie

 

Du kan tilknytte deg hos en kommisjonær enten ved hjelp av strekkode, organisasjonsnummer eller du får kommisjonæren til å søke opp Biri Skytterlag. Hvis ditt mobilnummer er registrert på ditt kundeforhold hos Norsk Tipping kan du sende SMS <org.nr> til 2020 for registrering. Org nr. er 913521730. Meldingen er gratis.

Klikk på logoen

bottom of page