TERMINLISTE 2021 >>

 

 

Pliktskudd og storviltprøve
  • All påmelding må skje senest 30 min før slutt

  • Ved gjennomføring utenom fastsatte tidspunkter, avtales med 2 tillitsvalgte eller stedfortreder. Ekstra gebyr på 300 kr avkreves for dette.

Priser
  • Pliktskudd- kr 300

  • Storviltprøve- kr 100 for 3 prøver med samme våpen

Treningstider reservert for medlemmer

Mandag- fredag kl 16-21. Lørdag kl 10-18 Kunterminfestet skyting på søndager

Pistolklubben

Tirsdag

Rekruttskyting

Mandager- se forsiden

Jaktfelt

Søndager kl. 13-16, kun i regi av skytterlaget

Datoer og tidspunkt for pliktskudd/prøve

Uke 15                Onsdag 14. april                                                       kl. 18-20                             

Uke 16                Lørdag og søndag 24. og 25. april                         kl. 13-15

Uke 21                Onsdag 26. mai                                                         kl. 18-20

Uke 23                Onsdag 9. juni                                                           kl. 18-20

Uke 25                Lørdag og søndag 26. og 27. juni                          kl. 13-15

Uke 31                Onsdag 4. august                                                      kl. 18-20

Uke 32                Lørdag og søndag 14. og 15. august                     kl. 13-15

Uke 36                Onsdag 8. september                                              kl. 18-20

Last ned: