TERMINLISTE 2022 >>

 

 

Pliktskudd og storviltprøve
  • All påmelding må skje senest 30 min før slutt

  • Ved gjennomføring utenom fastsatte tidspunkter, avtales med 2 tillitsvalgte eller stedfortreder. Ekstra gebyr på 300 kr avkreves for dette.

Priser
  • Pliktskudd- kr 300

  • Storviltprøve- kr 100 for 3 prøver med samme våpen

Treningstider reservert for medlemmer

Mandag- fredag kl 16-21. Lørdag kl 10-18 Kun terminfestet skyting på søndager

Pistolklubben

Tirsdag

Rekruttskyting

Torsdager- se forsiden

Jaktfelt

Søndager kl. 13-16, kun i regi av skytterlaget

Datoer og tidspunkt for pliktskudd/prøve

 

Uke 16             Lørdag og søndag 23. og 24. april                 kl. 13-15

 

Uke 17             Onsdag 27. april                                               kl. 18-20

 

Uke 19             Lørdag og søndag 14. og 15. mai                  kl. 13-15

 

Uke 22             Onsdag 1. juni                                                  kl. 18-20

 

Uke 25             Onsdag 22. juni                                                kl. 18-20

 

Uke 31             Lørdag og søndag 6. og 7. august                 kl. 13-15

 

Uke 33             Onsdag 17. august                                           kl. 18-20

 

Uke 36             Onsdag 7. september                                      kl. 18-20

Last ned: