top of page

Biri Skytterlag >>

 Vi er et av landets tre eldste skytterlag, og har pr 2023 over 450 medlemmer- de fleste er jegere. Vårt jaktutvalg planlegger og gjennomfører pliktskudd og storviltprøver hvert år. Vi har også godt samarbeid med politiet i Innlandet, som benytter våre fasiliteter til trening.

 

Skytterlaget jobber for å rekruttere unge skyttere og jegere, og har en egen ungdomsgruppe som arrangerer skytekvelder for interessert ungdom.

Vi er stolte av å ha samarbeid med både Forsvaret, politiet, Gjøvik Praktiske Pistolklubb og bench-rest-miljøet. Vi håper fler og fler slutter seg til oss, og tar anlegget i bruk.

 

 

 

Skytebanen er et åpent anlegg, og er i henhold til terminliste tilgjengelig for alle skytterlagets medlemmer. Ved all bruk av banen skal gyldig våpenkort og medlemskort medbringes.

 

Det kan skytes på hold opp til 300m, samt på nyopprettet pistolbane (30m). Vi har elektroniske skiver på 100-meteren, som benyttes ved pliktskudd og storviltprøve. Skivene er for øvrig tilgjengelige til trening etter avtale med tillitsvalgte.

Skytetider er fastsatt i banereglementet og er som følger:

 

Ukedager samt lørdag-       kl 08:00- 21:00                                     

 

Ingen skyting  Søndager, Langfredag, 1. Påskedag, 1. Pinsedag, 1.- og 17. mai, 1. Juledag

                                                                                    

Jaktutvalget og banekommiteen yter en stor (og frivillig) innsats for å tilby våre medlemmer et bra anlegg, og påse at fasilitetene til enhver tid er i orden. Dette er fordi vi ønsker at skytebanen skal fortsette å være åpen, og at det skal være et best mulig tilbud til våre medlemmer. Vi ber derfor om at brukere av banen respekterer dette ved å rydde opp etter seg, og ta best mulig vare på det materiellet som er tilgjengelig for dere.

Hvor ligger Biri Skytebane?

Klikk på ikonet for kartbeskrivelse

Biri Skytebane >>

bottom of page