top of page

SKYTEPRØVE FOR STORVILTJEGERE >>

 

Jegere som jakter storvilt med rifle må ta en årlig skyteprøve for hver rifle som skal benyttes under jakt og felling. Dokumentasjon på avlagt skyteprøve kan enten føres på jegeravgiftskortet, eller på et eget skjema som er godkjent av Miljødirektoratet.

 

Skyteprøven består av to deler, obligatoriske skudd og skudd mot dyrefigur:

 

Obligatoriske skudd

Første del krever at du skyter 30 obligatoriske skudd med rifle på valgfri blink, det er ingen krav til antall treff. Dette skal skje over minst to forskjellige dager, og du får maksimalt godkjent 15 skudd per dag. Riflas kaliber skal tilfredsstille kravet til anslagsenergi for jakt på en av storviltartene. Du kan ikke benytte våpentyper som er forbudt til jakt.

 

Spesielt for Biri: Forvalter av jaktrett kan komme med særskilte krav til jegere innen sitt område. Grunneierforeningen har vedtatt at for å drive storviltjakt i Biri, må den enkelte skytter skyte 45 obligatoriske skudd, altså 15 mer enn de offisielle reglene sier.

 

Skudd mot dyrefigur

Etter at de 30 obligatoriske skuddene er gjennomført, skal du gjennomføre skyting mot dyrefigur. Du må gjennomføre denne delen av skyteprøven for hver rifle som du skal benytte under storviltjakta. Du må velge ett av tre alternativer:

 

Alternativ 1: Skudd mot villreinfigur

Fem skudd mot villreinfigur som er godkjent av Miljødirektoratet.Du må bruke lovlig jaktammunisjon for storvilt under prøven, det vil si ekspanderende prosjektil, som fyller et gitt minimumskrav til anslagsenergi. Alle skuddene må være innenfor det angitte treffområdet.Ved bruk av kombivåpen (rifle/hagle), drillinger og rifle med dobbelt løp, må du skyte tre skudd mot villreinfiguren. Alle skuddene må være innenfor det angitte treffområdet.

 

Alternativ 2: Skudd mot bjørnefigur

Du må skyte ti skudd mot bjørnefigur godkjent av Miljødirektoratet. Skyting mot bjørnefigur gjennomføres på tre forskjellige avstander: 100, 40 og 20 meter. Bestått skyteprøve skal dokumenteres på vitnemål godkjent av Miljødirektoratet, som fås ved å kontakte Norges Jeger- og Fiskerforbund.

 

Alternativ 3: Sølvmerke i elgskyting

Du må ha oppnådd sølvmerke i elgskyting (Norges Jeger- og Fiskerforbund).Detaljer om de ulike skyteprogrammene og gjennomføring finnes i Instruks om skyteprøve for storviltjegere i høyremargen.

 

Jakt over to år

For storvilt som har ei jakttid som går fra ett jaktår og over i det neste, gjelder skyteprøven som er avlagt i det jaktåret jakten på den aktuelle viltarten startet.

 

Regler hentet fra Miljødirektoratet

 

bottom of page